mandag den 6. juli 2015

Lots of lavender - and a personal challenge

Today I made ​​lavender syrup.
Our lavender is blooming right now. I just had to do some thing with it. Since I did not have a recipe , I had to figured it out along the way...

I dag har jeg lavet lavendelsirup. 
Vores lavendelhæk blomstrer lige nu. Det skal udnyttes. Da jeg ikke havde en opskrift, måtte jeg prøve mig frem. 

 

This is what I did:
50 g lavender, 1 liter of water and 1 kg of sugar and juice from a large lemon. All was allowed to boil for 5 minutes . Then it was taken of the stove, and was left for 2 hours. (I do not know if it makes a difference to the taste , but I thought, it could not hurt !!!).
Then back on the stove to simmer for abt. 40 min. That was when I satisfied with the thickness .

Dette er hvad jeg gjorde:
50 gr lavendel, 1 ltr vand og 1 kg sukker og saft fra en stor citron fik lov til at koge i 5 min. Derefter stod det og trak i 2 timer (Jeg ved ikke om det gør en forskel for smagen, men jeg tænkte at, det da ikke kunne skade!!!).
Derefter stod det som simrerede i 40 min, indtil jeg var tilfreds med tykkelsen.A small challenge to myself:
In the early morning ( 4:30 ) I sat and cleaned out my desk.
There is a large drawer in my desk with all sorts of - incl . small pieces of scrap, from when I make cards. I was almost done cleaning out the desk, when I remembered that in the fall I had had one week where I only did cards - only with small pieses af paper... I thought I really could have done that again, instead of throwing paper / cardboard pieces away - Whether it was due to the lovely birdsong or the early hours, I do not know - but now the idea was sown ! So even though it will be hard , I will try ... which is good enough - even though there's not many colors to choose from, but I have to give it a go! 
I can use ornaments , ink , stamps ect. BUT as far as paper goes. I can only use what is left in the drawer !!! .En lille udfordring til mig selv:
I de tidlige morgentimer (4:30) sad jeg og ryddede op i mit skrivebord. 
Der er en stor skuffe i mit skrivebord med alt muligt i - inkl. papirrester fra når jeg laver kort. Jeg var næsten færdig med at sortere og smide væk, da jeg kom i tanke om, at i efteråret havde jeg en uge hvor jeg kun lavede kort af rester som jeg havde liggende rundt omkring.
Jeg tænkte, at jeg egentlig kunne have gjort det igen, i stedet for at smide papir/kartonrester væk - Om det var pga. den dejlige fuglesang eller det tidlige tidspunkt, ved jeg ikke - men nu var tanken sået! Så selv om det bliver svært, så prøver jeg... der er godt nok ikke mange farver at vælge imellem, men det skal prøves. 
Jeg må bruge pynt, sværte, stempler mm. MEN af papir må jeg kun bruge det som er tilbage i skuffen!!! 


Her er de kort som det kunne blive til i dag
DAG 1:


The flower is from Heartfeldt Creation
Blomsten er fra Heartfeldt Creation    


The flower girl is from Bildmalarna. I was lucky to be able to bay som used.   The Swedish compagny is closed now.
Blomsterpigen fra Bildmalarna. Jeg har været heldig at købe nogle brugte stempler. Det svenske firma der producerede dem, er nemlig lukket. 

Så blev det også til 4 Skateboard schoolboy af Mo Manning

   
I though it would be fun to see, where my son would put the buttons... 
Jeg synes det kunne være interessant at se hvor min søn ville sætte knapperne...