tirsdag den 26. januar 2016

The Dragon is soring!

Hello Everyone!
Have you heard about Pinterest? It's a great place to get inspiration. I was looking at cards, and came across a kite card - in Denmark they are called Dragons! I just had to try to make it, eventhough there was no instructions!! This is how it turned out!


     To the left, the kite closed       To the right, the kite card opened
Tv, drage-kortet lukket                    Th, drage-kortet åbent.

Hej allesammen!
Kender I Pinterest? Det er et godt sted at hente inspiration.
Jeg var inde på siden for at se efter inspiration til nye kort. Jeg fandt et drage-kort! Jeg måtte bare prøve at lave det, også selvom der ikke var instruktioner med. Dette blev så resultatet.

mandag den 25. januar 2016

Homemade is well-made!

Homemade is well made - or is it?
We do not drink coffee and tea (unless it's herbal tea). My husband has a weakness for a really good cup of hot chocolate. We like to do things our selves , so why not make a blend of chocolate,then Lars get a mix to his liking - while we conjure up something unique !
So, today I made a chocolate mix that he tasted , and he 's just super happy with it. If anyone has interest in it, so is the recipe here:
This recipie makes 3 kg chocolate mix:

500 gr cocoa powder 1 kg sugar 750 gr milk powder 250g cream powder 500 gr Homemade vanilla sugar Mix all the products. 1 mug of hot water + 2-3 teaspoons chocolate mix with top - or more/less to match your liking.
This is how to make: Homemade vanilla sugar


This is 3 kg hocolate mix Så meget fylder 3 kg kakaoblanding

Vi drikker ikke kaffe og te, (medmindre det er urte te). Min mand har en svaghed for en super god kop kakao. Jeg kan godt lide at lave tingene selv, så hvorfor ikke lave en kakaoblanding, så kan Lars få en smag han godt lide - og så i processen fremtryller vi noget unikt!
I dag lavede jeg så en kakaomix som Lars smagte til! Hvis nogen har interesse i det, så er opskriften på 3 kg Kakaoblanding:

500 gr kakaopulver 1 kg sukker 750 gr mælkepulver 250 gr flødepulver 500 gr Hjemmelavet vaniljesukker Bland alle produkterne. 1 krus varm vand + 2-3 tsk kakaopulver med top - eller mere/mindre alt efter din smag.
Sådan laves: Hjemmelavet vanilje sukker

søndag den 24. januar 2016

The first Christmas card of 2016!!!

Operation Skriv Hjem (Danish OWH) has a tradition of making a Christmas card every month on the 24th. That way you'll have made some of your Christmas Cards during the year! I don't send out many Christmas cards anymore, so instead, I make some for OSH. This is the first card this year. First closed, then opend.

Operation Skriv Hjem har en tradition: Lav et julekort hver den 24. i måneden, så står du ikke sidst på året og skal lave en stort/lille produktion af julekort. Jeg sender ikke så mange julekort mere, så jeg ser det i stedet som en mulighed for at lave kort til OSH.
Her er årets første julekort - både lukket og åbent.


lørdag den 23. januar 2016

Small hearts can feel big things!

I made this card this morning. I found a stamp saying: Small hearts can also feel big things! (Danish: Små hjerter kan føle store ting). Then I saw Mo Mannings "Georgie and Cartwheel" - and my thoughts went right to my little grandson, Mads. He's now 8½ month old. Can he feel big things? Oh yes! The smile on his face when his mom or dad walks in the room, is priceless. Friday he was at the window, supervised of cause, and he saw his dad coming home from town. His little body was jumping up and down, so can little hearts feel big things? YES, and if we look carefully, we might learn a thing or tow abt. being happy for small things.
Jeg lavede dette kort her til morgen. Jeg fandt stemplet hvorpå der står: Små hjerter kan også føle store ting! Derefter så jeg Mo Mannings "Georgie and cartwheel.

Mine tanker gik til mit lille barnebarn Mads, der nu er 8½ måned gammel. Kan han føle store ting? Åh ja! Smilet på hans ansigt, når hans mor eller far går ind i et rum hvor han er. dét er uvurderligt.
Fredag sad han ved vinduet. Selvfølgelig var han overvåget.
Hans lille krop hoppede op og ned, da han så hans far komme hjem. Så kan små hjerter, føle store ting? Ja, og hvis vi ser godt efter, så kan vi måske klre en ting eller to om at glad for de små ting.

onsdag den 20. januar 2016

A card is a card, right?A card is a card - or so I thought until a 1½ ago! Now I have to deside if I want to make a swing card, a scallop card, a shoe card, a pyramide card or something totally different! My daughter, Grethe, showed me pinterest! It's a place that can be both a curse - or a blessing. A blessing because there's lot of inspiration - and a curse, because I can't diside what to make, and I don't know how to make all I choose.

  
Grethe and Mads stayed with us last weekend. Aske was not home, and Mads was not feeling well.
All Saturday it was only aunt Kamilla he wanted! He would only sit with her, play with her - and even only sleep in her arms.We had a lot of help in the garden Saturday. Our brother-in-law Ove, came and chopped down the hedge, and some from church came over to help move the branches. We sure appriciate all the help we got. Even Samuel Nielsen (8 years) and Mads Kock (12 years) came to help. How can we feel other than blessed?

Half the branches...


.
fredag den 15. januar 2016

Is patience is good thing?

Those who know me, will testify that patience is not one of my strong characters.
Life, however, has softened my rebellious mind, and I have learned, that it pays to search, fail and try again.
A small thing to some, but a great thing to me, has been that I could not bake scones!
It has taken 14 years to get my feet under (or rather fingers in) a recipe I could prepare, bake and it would taste to me likeing. Now, finally - succees! And they taste yummy.
Another thing that has taken me 53 years to learn, is to accpt praise!
Praise was never a positive thing in my childhood, and I carried that with me as an adult.
A few nights ago, I realized that it is like throwing a gift back at the giver. To say: Not good enough, away! I don't believe in your sincerity!" What an act of rudeness! What lack of good manners!
I've had to apologize to those who are close to my heart. I am so grateful, that they've had pacience with me, while I had to learn and accept this presious truth.
Følg linket her ovenover og du vil komme til opskriften på de bedste scones i verden.


De som kender mig, vil kunne bevidne at tålmodighed ikke er min stærke side.
Livet har dog mildnet mit oprørske sind, og jeg har lært at,  det betaler sig at søge, afprøve, kassere og prøve igen. En lille ting for nogle, men en stor ting for mig, har været at jeg ikke kunne bage scones. Det har taget mig 14 år at få fod under (eller rettere fingre i) en scones opskrift som jeg kunne tilberede. Nu lykkedes det endelig. Og de smager godt! Jubiiiiiii
En anden ting som har taget mig 53 år at lære, er at tage imod ros! Ros var ikke en positiv ting i min barndom, og tog jeg med mig som voksen. Pludselig for at par dage siden, indså jeg, at det er som at smide en gave tilbage i hovedet på giveren. At sige, "ikke godt nok, væk! Jeg tror, ikke på din oprigtighed". Hvilken uhøflighed! Hvilken manglen på god tone! Jeg har måttet undskylde til dem som står mit hjerte nær. Jeg er dem så taknemmelig for deres tålmodighed med mig, medens jeg skulle lære denne vigtige sandhed.

onsdag den 13. januar 2016

Good news, at last!

Hi
It has been a few days since my last update, but now there's finally good news : I started at a pain clinic - and it looks promising . At least I have less pain attack than for just a few weeks ago.

I've not made so many cards lately. I've taken op embrodery again. I'm making a lamp shade to my grandson. After that, I'm making an advent calender. Here the motif are a train packed with gifts.


Left: The card is closed, Right: Open
TV: kortet er lukket, TH: kortet er åbent, og viser en "hemmelig" besked. 


Left: The card is closed, Right: The card is open
TV: kortet er lukket, TH: kortet er åbent,

Det er nogle dage siden sidst, men nu er der endelig positivt nyt: Jeg er begyndt på en smerteklinik - og det ser lovende ud. I det mindste er har jeg færrer smerter end for blot et par uger siden.
Jeg har ikke lavet så mange kort på det sidste. Jeg er nemlig begyndt at brodere igen. Jeg er ved at brodere en vågelampe til mit barnebarn. Tro det eller ej, det er et julemotiv! Bagefter skal jeg lave en julekalender. Her er motivet et tog pakket med gaver.fredag den 8. januar 2016

Just another day...

Hi!
To day has been a good day. The house is quiet, Lars is doing all he did not have time to do yeaterday: nothing! I've been doing a little house cleaning - and the last 6 Valentine Cards. So, now I can begin making 2 cards for 2 babyshower, and 3 birthday cards.

Det har været en god dag i dag. Der er stille i huset. Lars færdiggør hvad han ikke nåede i går, hvilket er: ingenting! Jeg har gjort lidt rent - og lavet de sidste 6 Valentine kort til Operation Skriv Hjem. Det bliver i alt 42 kort i denne sending. Nu bliver der så tid til at lave 2 kort til 2 babyshower og 3 fødselsdags kort.
tirsdag den 5. januar 2016

Some random thoughts

Good morning.
I hope today will be a day you will enjoy and look back on with pleasure.

Life has taught me that we grow through hardships. That we can better appreciate the quiet moments, after being through the rough sea.
It is not always we can see how much we grow, but rarely do we stand at a standstill, though it may feel that way.
I also learned that you often can choose whether to be bitter about how you feel, or reach out for help, and turn an impossible situation - into a good one. There is almost always someone who wants to help. It's just so hard to be humble, and recognize that you need help.
I understand also, unfortunately through own experience that sometimes, everything you can do, is  just to breathe and live through what seems like mountains to climb.Dette er nogle flere kort til Operation Skriv hjem An attempt to create a masculine valentine card
Et forsøg på at lave et maskulint valentine kort


Godmorgen. 
Jeg håber i dag bliver en dag du vil nyde og se tilbage på med glæde.

Livet har lært mig, at igennem prøvelser vokser vi. At vi bedre kan påskønne de rolige øjeblikke, efter en tur på oprørte det oprørte hav. 
Det er ikke altid vi selv kan se hvor meget vi vokser, men sjældent står vi i stampe, selvom det kan føles sådan.
Jeg har også lært, at man ofte selv kan vælge om man vil blive bitter over hvordan man har det, eller række ud efter hjælp, og forvandle en umulig situation - til noget godt. Der er næsten altid nogen som gerne vil hjælpe. Det er bare så svært at bøje sig, og erkende at man har brug for hjælp.
Jeg forstår dog også, desværre igennem egen erfaring, at nogle gange, er alt hvad man kan gøre, bare at trække vejret, og leve igennem det som synes som bjerge der skal bestige.

lørdag den 2. januar 2016

6 Valentine cards

Does Valentine cards have to be loaded with hearts? I hope not!


Skal der være mange hjerter på Valentine kort? Det håber jeg ikke. Disse kort er også til OSH.

Happy New Year

Happy New Year!
This years first cards has now been made, and thus have I used my Christmas present for the first time. These cards are made for Operations Skriv Hjem.
I'm so glad I've begun to make cards again. The past month have been difficult - there have been diffent things in the immediate family, that had greater priority.Godt Nytår!

Årets første kort er nu blevet lavet, og dermed er min julegave også blevet indviet!
Disse kort er til Operations Skriv Hjem. Jeg er glad for at være kommet i gang med at lave kort igen. Den sidste måned har jeg ikke fået lavet noget, da der har været forskellige ting i den nære familie som har haft større prioritet.